Wernisaż wystawy ikon “Psalmy”

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
W dniach od 1 lutego do 15 marca w Muzeum na Dziekanii zostaną pokazane prace artystów powstałe w trakcie XI Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy

W zeszłorocznych nowickich warsztatach uczestniczyło ponad 50 artystów z Polski i Ukrainy, ale także malarze z Serbii, Białorusi, Litwy i Słowacji. Warsztatom ikonopisów towarzyszyły PSALMY. Ta forma modlitwy była popularna w średniowieczu i do tej pory podziw budzą dawne pięknie ilustrowane psałterze. A na ile modlitwa psalmami jest ważna dla współczesnego człowieka?

Jak podają kuratorzy wystawy we wstępie do katalogu: „…kto jeszcze modli się w ten sposób? Sięgnęliśmy do psalmów przekonani, ze ich pradawne teksty nie utraciły nic ze swojej aktualności. I tak zaczęliśmy odkrywać, każdy z malarzy dla siebie, tę niezwykłą, bezpośrednią formęrozmowy, w której wyraża się i uwielbienie Boga, i pragnienie spotkania z Nim, radość i ból, strach i zawierzenie Bożej Opatrzności. (…) Malarzom, którzy przyjechali do Nowicy, bliższa od tradycji średniowiecznych ilustratorów okazała się twórczość nielicznych artystów XX wieku, polskich i obcych, dla których lektura psalmów była impulsem do osobistej wypowiedzi. Wybrali wiec całe utwory lub fragmenty, które poruszyły ich najbardziej lub które odnoszą się wprost do doświadczenia ich wiary”.

Do tej pory wystawa “Psalmy” prezentowana była w roku 2019 w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Muzeum Narodowym im. A. Szeptyckiego we Lwowie oraz w Kijowie na terenie Ławry Kijowsko-peczerskiej w Muzeum Książki i Drukarstwa. Po ekspozycji w Warszawie planowane są wystawy w Mińsku, Rzeszowie i Supraślu.

W trakcie wystawy dostępny będzie katalog zawierający prace powstałe w czasie Warsztatów w Nowicy oraz artykuły poruszające tematykę Psalmów z punktu widzeniai doświadczenia różnych środowisk. „Jak czytać psalmy współcześnie” – dr hab. Barbara Strzałkowska (UKSW, Warszawa); „Ikonografia psalmów. Poszukiwanie inspiracji w miniaturach Psałterza kijowskiego z 1397” – Kostyantyn Markovych (Katedra Sztuki Sakralnej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki); „Funkcja Liturgiczna psalmów w tradycji żydowskiej” – Rabin Stas Wojciechowicz (Synagoga Ec Chaim – Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie).

Dwie wcześniejsze wystawy poplenerowe Nowickich warsztatów realizowane w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej:

  • „Szukam Panie Twojego Oblicza. Ikona a dialog polsko-ukraiński” 3 XII 2016 – 12 II 2017 r.
  • „Czas śmierci / Czas życia” 16 II – 10 III 2019

Organizatorzy Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów w Nowicy:
 Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy,
 Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej SAREPTA,
 Katedra Sztuki Sakralnej ASP we Lwowie.

Kuratorzy wystawy:
 Katarzyna Jakubowska
 Mateusz Sora