Wydarzenia: sympozjum

Konferencja naukowa pt. “Prymas Stefan Wyszyński w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski ludowej”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Konferencja naukowa odbędzie się we wtorek 26 października w godz. 10:00-15:00.