Nabożeństwo ekumeniczne

Miejsce: Kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy, pl. Małachowskiego 1
Nabożeństwo odbędzie się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku, jego hasłem są słowa "Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon“ zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza