Papież do Polaków: życie św. Jana Pawła II jest wyrazistym przykładem wolności chrześcijańskiej

Franciszek zachęcił Polaków, aby patrzyli na życie świętych, jako "przykład wolności chrześcijańskiej".

Podczas cotygodniowej audiencji papież nawiązał do rocznicy wyboru Jana Pawła II, która przypada w tym tygodniu, oraz liturgicznych wspomnień św. Jana XXIII, św. Teresy z Ávila i św. Jadwigi Śląskiej. Jak podkreślił, “ich życie jest wyrazistym przykładem wolności chrześcijańskiej”.

Niech doświadczenie tych Świętych przypomina Wam, że nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. A najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w służbie – zwrócił się do Polaków.

“Liczy się tylko wiara, która działa przez miłość”

Podczas audiencji papież kontynuował rozważania wokół Listu do Galatów. W naszych katechezach mogliśmy uwypuklić to, co św. Paweł uważa za fundament wolności: fakt, że przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu i śmierci – mówił Franciszek.

Jak podkreślił papież, wolność „nie stoi w sprzeczności z otrzymanymi przez nas kulturami i tradycjami”. Wyzwolenie zyskane przez chrzest pozwala nam otworzyć się na uniwersalizm wiary, która wkracza w każdą kulturę. Dla tych, którzy przystąpili do Chrystusa, nie ma już znaczenia, czy są Żydami czy poganami. Liczy się tylko wiara, która działa przez miłość – powiedział.

„Wolność jest darem, którego należy strzec”

Pawłowa wizja wolności przypomina obowiązek poszanowania pochodzenia kulturowego każdej osoby. Taki jest sens nazywania siebie katolikami i mówienia o Kościele katolickim. „Katolicki” to przymiotnik, który oznacza powszechny. Dlatego też Kościół posiada w swojej naturze, otwartość na wszystkie narody i kultury, ponieważ Chrystus umarł i zmartwychwstał za wszystkich – mówił Franciszek.

Jak dodał, „wolność wiary chrześcijańskiej nie ukazuje statycznej wizji życia i kultury, lecz wizję dynamiczną”. Wolność jest darem, którego należy strzec i który wymaga od każdego z nas bycia nieustannie w drodze. Jest to sytuacja pielgrzymów; jest to stan nieustannego wędrowania – wyzwolenia z niewoli, aby podążać ku pełni wolności – tłumaczył.

kh/KAI/Stacja7