Oświadczenie gliwickiej kurii w sprawie aresztowanego księdza

Pragniemy wyrazić nasz głęboki smutek i żal w związku z wydarzeniami, które dotyczą kapłana naszej diecezji - czytamy w oświadczeniu kanclerza Kurii w Gliwicach, wydanym 22 stycznia. Tego dnia media poinformowały o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu wobec ks. Andrzeja N., wobec którego już toczy się postępowanie kanoniczne.

Organa ścigania w sprawie tego kapłana powiadomiła sama Kuria. Wskutek zawiadomienia prokuratura zastosowała dziś wobec księdza tymczasowy areszt na 3 miesiące. Postawiła mu zarzut wielokrotnego wykorzystania seksualnego młodej kobiety w latach  2013-19. Do czynów miało dochodzić w różnych miejscowościach, m.in. w Tarnowskich Górach, Częstochowie i podczęstochowskim Olsztynie. Śledztwo prowadzi prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ.

“Pragniemy wyrazić nasz głęboki smutek i żal w związku z wydarzeniami, które dotyczą kapłana naszej diecezji. Delegat Biskupa Gliwickiego, zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, zgłosił sprawę, odpowiednim organom państwowym. Ze strony diecezji została wszczęta procedura wyjaśniająca, a także udzielono niezbędnej pomocy. Liczymy na to, że przy współpracy z organami państwowymi uda się wyjaśnić wszystkie okoliczności tej sprawy, a także deklarujemy z naszej strony całkowitą gotowość do współpracy.” – czytamy w Oświadczeniu opublikowanym 22 stycznia przez kanclerza kurii w Gliwicach.

Aresztowany dziś kapłan był wikarym m.in. w Tarnowskich Górach i Gliwicach.

ad, Gość Niedzielny/Stacja7