Spotkanie opłatkowe w Senacie

Kard. Kazimierz Nycz wziął udział we środę 19 grudnia w spotkaniu opłatkowym w Senacie.