Msza św. i poświęcenie nowej szkoły

Kard. Kazimierz Nycz odprawił Mszę świętą i poświęcił nowy budynek szkolny Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej na Woli. W nowowybudowanej części szkoły uczyć się będą klasy 0 – IV

Rozbudowa szkoły rozpoczęła się w lipcu 2019 r. Po jej zakończeniu, obecnie Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej dysponuje 27 salami lekcyjnymi, pracowniami przedmiotowymi, salą gimnastyczną, gabinetami dla pedagogów, pielęgniarki, pokojami nauczycielskimi, kuchnią i stołówką oraz innymi pomieszczeniami niezbędnymi do funkcjonowania szkoły.