Galerie zdjęć

Dziękujemy za Waszą pracę!

W archidiecezji warszawskiej posługuje ok. 2 tys. sióstr zakonnych i ok. 500 zakonników. Są też członkowie instytutów świeckich, dziewice i wdowy konsekrowane. Dzień Życia Konsekrowanego, przypadający 2 lutego, to szczególny czas, kiedy możemy podziękować za ich codzienną pracę.

Harcerze przekazali Warszawie Betlejemskie Światło Pokoju. “Przypomina, że Jezus jest światłem świata”

Harcerze przekazali w niedzielę 12 grudnia metropolicie warszawskiemu oraz mieszkańcom Warszawy Betlejemskie Światło Pokoju podczas Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej.

Kard. Nycz udzielił święceń diakonatu i prezbiteratu w kościele seminaryjnym

We wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 7 grudnia dwaj klerycy przyjęli święcenia diakonatu a jeden diakon przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Kazimierza Nycza • Bądźcie przekonującym świadectwem dla świata – zachęcał ich metropolita warszawski