Dom zakonny jezuitów

O miejscu

Zakon jezuitów założył XVI-wieczny baskijski rycerz – Ignacy z Loyoli. Podstawą reguły zakonu uczynił surowe posłuszeństwo dogmatom i prawu kościelnemu, wyrzeczenie się wszelkiej wolności osobistej, bezgraniczne zaufanie do Kościoła i papieża. Hasłem przewodnim jest: Sentire cum Ecclesia (Zawsze z Kościołem).