Dom zakonny braci szkolnych

O miejscu

Do Polski zgromadzenie przybyło w 1903 r. i otworzyło we Lwowie Szkołę św. Józefa. Polscy bracia przybyli do tego miasta z Wiednia, odpowiadając na zaproszenie ówczesnego arcybiskupa, św. Józefa Bilczewskiego. Rozpoczęli swoją działalność przy wydatnej pomocy św. Zygmunta Gorazdowskiego.

Czas okupacji był okresem konspiracji i prześladowania. Śmiercią męczeńską zginęło wtedy czterech braci (m.in. br. Wojciech Trocha, został zabity w obozie na Majdanku, ponieważ stanął w obronie katowanego współwięźnia).

Samodzielna prowincja braci w Polsce została utworzona w 1964 r.  Dziś bracia szkolni w liczbie ponad 5 tysięcy są obecni w 80 krajach na całym świecie.

źródło: www.braciaszkolni.com/historia-zgromadzenia/