Trzej seminarzyści z “Redemptoris Mater” przyjęli święcenia diakonatu

Nowi diakoni w Archidiecezji Warszawskiej ♦ Do kapłaństwa przygotowują się w seminarium "Redemptoris Mater" ♦ Mają już za sobą praktykę ewangelizacyjną ♦ Święceni w archikatedrze warszawskiej

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz 18 października udzielił święceń diakonatu trzem klerykom z Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”.

Integralną częścią formacji w tym seminarium jest praktyka ewangelizacyjna. Każdy seminarzysta przerywa studia by, na co najmniej dwa lata, poświęcić się dziełu Nowej Ewangelizacji.

fot. Wojciech Łączyński