“Musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu”. I Niedziela Słowa Bożego

Po raz pierwszy - 26 stycznia 2020 r. • Coraz więcej jest inicjatyw, świeccy chcą poznawać Biblię • W archidiecezji warszawskiej "Laboratorium Słowa Bożego", "Biblia na Starówce" i wiele innych • Zgodnie z zamysłem papieża Franciszka, Niedziela Słowa Bożego ma być poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego

Co roku, w III niedzielę zwykłą roku liturgicznego Kościół na całym świecie będzie obchodził ustanowioną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa Bożego. W niedzielę 26 stycznia – po raz pierwszy.

Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty – pisze papież w Liście Apostolskim motu proprio Aperuit illis .

Franciszek zachęca do dzielenia się Słowem Bożym “z tymi, których spotykamy w naszym życiu” i prosi , by “nigdy nie przyzwyczajać się do Słowa Bożego, ale karmić się nim, by coraz głębiej odkrywać i przeżywać naszą relację z Bogiem i braćmi”.

Życie chwilami, w których wspólnota chrześcijańska koncentruje się na wielkiej wartości Słowa Bożego, stało się już powszechną praktyką stosowaną codziennie. W Kościołach lokalnych istnieje bogactwo inicjatyw, które pozwalają wierzącym na coraz większy dostęp do Pisma Świętego, tak że czują oni wdzięczność za ten wielki dar, są zaangażowani, by żyć nim w codzienności i odpowiedzialni, aby świadczyć o nim harmonijnym oraz spójnym życiem.

W archidiecezji warszawskiej chętni mają różne możliwości poznawania Biblii. W parafiach, duszpasterstwach ale też ruchach kościelnych organizowane są spotkania biblijne w odpowiedzi na zapotrzebowanie wiernych świeckich.

Od niemal 35 lat ogromnym zainteresowaniem cieszą się konferencje biblijne ks. prof. Waldemara Chrostowskiego głoszone raz w miesiącu w parafii Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu. Nierzadko  słuchało ich nawet pół tysiąca osób, a jest to już kolejne pokolenie słuchaczy.

W ramach “Laboratorium Słowa Bożego” w kościele środowisk twórczych pod okiem biblistów można uczyć się rozumienia Pisma świętego. W poniedziałki o godz. 19.30 można posłuchać pogłębionych wykładów prowadzonych przez biblistów związanych z Bractwem Słowa Bożego: dr hab. Barbary Strzałkowskiej, ks. dr Piotra Klimka, ks. dr. Mariusza Szmajdzińskiego i o. dr hab. Waldemara Linke CP.

Lekturę ciągłą  lectio continua Dziejów Apostolskich na cotygodniowych spotkaniach prowadzi s. dr Judyta Pudełko, biblistka z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.30 w domu zgromadzenia sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, do którego należy prowadząca.

“Biblia na Starówce” to nowa propozycja parafii archikatedralnej. W II i IV środy miesiąca wykłady i warsztaty biblijne prowadzi ks. Maciej Jaszczołt. Wykład dotyczy zwykle wybranej księgi Pisma Świętego lub jakiegoś motywu biblijnego, natomiast warsztaty są okazją do poznawania różnych sposobów modlitwy Słowem Bożym.

Spotkania ze Słowem Bożym odbywają się we wtorki o godz. 19.30 w parafii Opatrzności Bożej na Ochocie (przy Dickensa). Spotkania koła biblijnego odbywają się w parafii bł. Władysława z Gielniowa co tydzień w środy o godz. 20.00. Natomiast w parafii św. Jakuba na Ochocie, w soboty o godz. 11.00 można posłuchać wykładów biblijnych w ramach cyklu “Św. Paweł z Tarsu – Apostoł Narodów”.

Słuchanie Pisma Świętego, aby czynić miłosierdzie: to jest wielkie wyzwanie, przed którym stoi nasze życie. Słowo Boże jest w stanie otworzyć nam oczy, otwierając jednocześnie drogę dzielenia się i solidarności, abyśmy mogli wydostać się z indywidualizmu, który zabiera nam oddech i prowadzi do bezpłodności.

*wybrane cytaty pochodzą z Listu Apostolskiego papieża Franciszka w formie Motu Proprio Aperuit illis ogłoszonego 30 września 2019 r.

awo/archwwa.pl