Jedenastu kleryków przyjmie w sobotę święcenia diakonatu

Mszy świętej z udzieleniem święceń diakonatu będzie przewodniczył w kościele seminaryjnym w sobotę 14 maja o godz. 16:00 metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz • Święcenia diakonatu przyjmie jedenastu kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie •

Święcenia diakonatu przyjmą: Michał Franciszek Borowski, Piotr Lipiec, Dariusz Lis, Łukasz Majer, Kamil Mianowski, Rafał Mińkowski, Mateusz Nerlo, Marek Krzysztof Szczepański, Bartosz Rafał Tarnawski, Przemysław Mateusz Winniak, Jakub Paweł Zinkow.

Przyjmujący święcenia w stopniu diakonatu złożą przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi i jego następcom oraz przyrzeczenie zachowania celibatu. Zobowiążą się także do odmawiania liturgii godzin czyli brewiarza.

Nowo wyświęceni diakoni będą mogli podczas liturgii czytać Ewangelię i głosić homilie. A także – przewodniczyć obrzędom chrztu świętego, błogosławić śluby, udzielać Komunii świętej, nosić wiatyk chorym, przewodniczyć pogrzebom oraz spełniać dzieła miłosierdzia.

W czasie celebracji liturgicznych diakoni ubrani są w albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię oraz szatę wierzchnią zwaną dalmatyką.

We wrześniu diakoni zostaną skierowani do parafii archidiecezji warszawskiej na praktyki, gdzie będą zdobywać doświadczenie duszpasterskie. Dla nich diakonat jest etapem w drodze do święceń prezbiteratu.

Przed święceniami prezbiteratu każdy z diakonów obroni pracę magisterską z wybranej dziedziny teologii. Warszawscy seminarzyści dyplomy zdobywają na Akademii Katolickiej w Warszawie.