Harcerze przekazali Warszawie Betlejemskie Światło Pokoju. “Przypomina, że Jezus jest światłem świata”

Harcerze przekazali w niedzielę 12 grudnia metropolicie warszawskiemu oraz mieszkańcom Warszawy Betlejemskie Światło Pokoju podczas Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej.

Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego, czyli Betlejemskie Światło Pokoju odebrali rano 12 grudnia harcerze Związku Harcerstwa Polskiego od słowackich skautów na przejściu granicznym na Łysej Polanie. Po południu płomień dotarł do Warszawy, gdzie podczas Mszy św. o godz. 16 w archikatedrze warszawskiej harcerze został przekazany metropolicie warszawskiemu kard. Kazimierzowi Nyczowi.

– Obdarowujemy się dzisiaj światłem, które nam przypomina, że Jezus jest “światłem świata”. Kto przyjmie to światło, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie chodził po prostych drogach – powiedział kardynał.

Wyjaśnił także, że już prorocy Starego Testamentu, jak na przykład Izajasz, zapowiadali przyjście Jezusa jako Króla Pokoju – czyli tego, który ma przynieść pokój na ziemię. – Gdyby ludzie otwierali się i przyjmowali Boży pokój od Jezusa, to świat byłby inny, lepszy, nie byłoby tylu wojen – powiedział.

Kard. Nycz zaznaczył, że w tym roku przesłanie pokoju jest szczególnie ważne. – Wokół nas jest wiele niepokoju – zauważył, wskazując na ciągle rozwijająca się pandemię oraz brak pokoju na naszej wschodniej granicy, który – jak podkreślił – “odbija się na nas wszystkich”.

– A przecież po jednej i drugiej stronie mieszkają ludzie, którzy wierzą w Jezusa i powinien ich łączyć ten sam Bóg. Tymczasem walczą ze sobą. I dlatego modlimy się dzisiaj, prosząc Króla Pokoju, by na naszych granicach zapanował pokój – powiedział.

Nawiązując do Ewangelii o Janie Chrzcicielu, wyjaśnił, co znaczy dziś przyjąć światło Chrystusowego pokoju. – Co by powiedział dziś Jan Chrzciciel, gdyby spotkała na granicy żołnierza? “Pilnuj dobrze granicy i bądź miłosierny”. A lekarza? “Dbaj o to, by nikt z powodu tego niepokoju nie cierpiał, a wszystkim, którzy potrzebują pomocy, staraj się pomagać”. A gdyby spotkał zwykłego człowieka? Powiedziałby mu: “Bądź chrześcijaninem, uczniem Chrystusa” – wyjaśnił. – Tego wszystkiego chcemy się uczyć, gdy weźmiemy do ręki Betlejemskie Światło Pokoju i zaniesiemy je do prezydenta, premiera, szpitali, instytucji i do naszych parafii – powiedział kard. Nycz.

Na zakończenie metropolita warszawski poprosił, by przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju było okazją do dzielenia się pokojem i modlitwy o niego. – Chciejmy modlić się i prosić, żeby Betlejemskie Światło Pokoju przyniosło upragniony pokój, który wszystkim nam jest potrzebny – powiedział.

Po Mszy św. Betlejemskie Światło Pokoju mogli otrzymać także mieszkańcy Warszawy.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 roku. Patronują jej skauci z Austrii. Przewożą do swojego kraju płomień z groty betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. W Wiedniu odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem “Płomień Nadziei”.

Gość Warszawski/archwwa.pl