“Oprócz terapii potrzebna miłość”. 28 Światowy Dzień Chorego w archidiecezji warszawskiej

We wtorek 11 lutego Kościół obchodzi 28. Światowy Dzień Chorego • W archidiecezji warszawskiej biskupi odprawią Msze święte w szpitalach i spotkają się z pacjentami • Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących i zwrócenie uwagi na ich potrzeby

W poniedziałek 10 lutego metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wziął udział w debacie “Ja pacjent” z okazji Światowego Dnia Chorego w Pałacu Staszica. Obecny był również nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennachio, który zaprezentował orędzie papieskie oraz stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec wyzwań zdrowotnych.

W sam Światowy Dzień Chorego, 11 lutego kard. Kazimierz Nycz o godz. 16.00  odprawi Mszę św. i spotka się z pacjentami Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej. Z kolei biskup pomocniczy Rafał Markowski odwiedzi tego dnia dwa szpitale. O godz. 10.00 odprawi Mszę św. w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie, natomiast o godz. 15.00 – w Centralnym Szpitalu Klinicznym na Banacha.

Parafie w ten dzień szczególnie modlą się za chorych i cierpiących. W niektórych, już w poprzedzający ten dzień weekend zostaną odprawione Msze św. z udziałem chorych. W ciągu całego roku opiekę duchową osobom chorym zapewniają przede wszystkim parafie. Księża odwiedzają chorych z posługą sakramentalną. Tam, gdzie jest taka potrzeba, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej zanoszą ją chorym i starszym do domów częściej. Chorych odwiedzają też wolontariusze z parafialnych Caritas.

Ponadto w szpitalach na terenie archidiecezji warszawskiej posługuje ok. 30 kapelanów szpitalnych. Są wśród nich zarówno księża diecezjalni, jak i wielu zakonników m.in. jezuici, orioniści i kamilianie.

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Chorego jest werset z Ewangelii wg św. Mateusza „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).  Papież Franciszek podkreśla w swym orędziu na ten dzień, że w szczególny sposób wśród owych, “utrudzonych i obciążonych” są chorzy i cierpiący i to właśnie oni “przyciągają wzrok i serce Jezusa”.

“Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia aż do śmierci: domagają się tego zarówno rozum, jak i wiara w Boga autora życia” – pisze papież. Lekarzom przypomina: “wasze działanie niech będzie stale nakierowane na godność i życie człowieka, bez jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania życia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny”.

>> Orędzie papieża Franciszka na 28. Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił w 1992 r. papież Jan Paweł II i odtąd jest obchodzony w całym Kościele 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

awo/archwwa.pl