Archidiecezja Warszawska
Punkt Informacyjny
Centrum Opatrzności Bożej
Centrum JP2

Archidiecezja Warszawska

 

Komunikat o otwarciu procesu do kanonizacji bł. Jerzego Popiełuszki

imagesReferat procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej informuje o otwarciu procesu do kanonizacji Błogosławionego Jerzego Popiełuszki w związku z nadzwyczajnym i nagłym uzdrowieniem pana François Audelana. Proces otworzy biskup diecezji Créteil Michel Santier, w najbliższą sobotę, 20 września o godz. 11 w miasteczku Thiais, w diecezji Créteil (Paryż), w kaplicy domu generalnego Sióstr Anuncjatek.

 

Jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Warszawskiej

imagesW tym roku przypada jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W związku z tym, w sobotę, 20 września 2014 roku o godz. 11.00, w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta.

 

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

 W sobotę, 20 września 2014 roku odbędzie się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Na pielgrzymkę zaproszeni są wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej posługujący w naszej archidiecezji. Przypominamy też, że udziale w pielgrzymce jest jednym z warunków formacyjnych przedłużenia posługi na kolejny rok. Prosimy o przypomnienie o tej pielgrzymce szafarzom posługującym w parafii / rektoracie.

 

XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

imagesZaproszenie na XXXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę
w dniach 20-21 września 2014 r.

Do wszystkich Ludzi Pracy w Polsce
Do Duszpasterzy Ludzi Pracy


 

Komunikaty Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Plac ZamkowyW sobotę, 4 października 2014 roku, w Sanktuarium Niepokalanej Królowej Różańca Świętego na warszawskim Służewie (oo. dominikanie) będzie miał miejsce V Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej pod hasłem: Różaniec - skarb, który trzeba odkryć (św. Jan Paweł II). W tym roku głównymi intencjami modlitw będą: o obfite owoce peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej naszej archidiecezji, o pokój na świecie oraz o ustanie prześladowań chrześcijan w wielu miejscach świata.

 

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

imagesW związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wydała 11 września 2014 r. oświadczenie. Przypomina w nim, że katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach.

 

Przy pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie modlono się za ofiary agresji sowieckiej

imagesCentralne uroczystości, przy asyście honorowej Wojska Polskiego, z udziałem kombatantów, rodzin sybiraków, władz państwowych i prezydent stolicy rozpoczęła Msza św. - Jeśli chcemy budować przyszłość, trzeba odkłamać przeszłość - mówił w homilii biskup polowy WP Józef Guzdek

 

IV Tydzień Wychowania: Prawda fundamentem wychowania

images- Od tego jak rozumie się człowieka, zależą przyjęte cele i metody wychowania. Spór o wizję człowieka nie jest więc tylko akademicką dyskusją, którą można śledzić w beznamiętny sposób - podkreśla ks. Marek Studenski, autor konferencji dla duszpasterzy i wychowawców z okazji Tygodnia Wychowania.

 

XXX Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

images 27-28 września 2014. 

Hasłem pielgrzymki są słowa z Listu do Rodzin: "Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła". W tym roku małżonkowie, którzy odnowią przyrzeczenia małżeńskie będą mogli otrzymać jubileuszowy certyfikat potwierdzający odnowienie przyrzeczeń podpisany przez Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP.

 

Dzień Modlitwy w intencji synodu o rodzinie

imagesNiedziela 28 września 2014 r. będzie poświęcona modlitwie w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 5 - 19 października. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będą "Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji".

 

Sesja szkoleniowo - informacyjna Orędzie Bożego miłosierdzia w posłudze chorym

images29 września 2014 roku w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich (ul. Miodowa 17/19) odbędzie się sesja szkoleniowo - informacyjna Orędzie Bożego miłosierdzia w posłudze chorym. Sesja przeznaczona jest dla księży kapelanów, sióstr zakonnych, wolontariuszy i pracowników szpitali, domów opieki, zakładów opiekuńczo - leczniczych i hospicjów znajdujących się na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

 

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

logoNawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach i kościołach archidiecezji warszawskiej potrwa do 7 czerwca 2015 roku. 

Peregrynacja, którą rozpoczynamy, nie jest pierwszym takim wydarzeniem w życiu Kościoła w Polsce. W ramach przygotowań do obchodów 1000-lecia chrztu Polski kard. Stefan Wyszyński zainicjował dziewięcioletnią nowennę, Śluby Narodu Polskiego oraz właśnie peregrynację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 

 

Beatyfikacja bpa Álvaro del Portillo

imagesW sobotę, 27 września w Madrycie odbędzie się beatyfikacja bpa Álvaro del Portillo, pierwszego następcy św. Josemaríi Escrivy, Założyciela Opus Dei.

 

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania

imagesKilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek.

 

Komunikaty bieżące Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

images W tym roku przypada jubileusz 25-lecia Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W związku z tym, w sobotę, 20 września 2014 roku o godz. 11.00, w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta. Do udziału we Mszy Świętej koncelebrowanej zaproszeni są proboszczowie parafii, w których funkcjonują koła Caritas oraz członkowie i współpracownicy Parafialnych Kół Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 

 

Kurs Doradcy Życia Rodzinnego Archidiecezji Warszawskiej

imagesWydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej organizuje kurs dla absolwentów kierunku nauk o rodzinie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, Instytutu Nauk o Rodzinie KUL, Studium Życia Rodzinnego i innych uczelni.

 

Spotkania Żywego Różańca w czterech rejonach

zasoby internetuWe wrześniu i październiku br. odbędą się w czterech rejonach kolejne spotkania Żywego Różańca, na które asystent Żywego Różańca w Archidiecezji Warszawskiej zaprasza Księży Proboszczów, Księży Opiekunów, zelatorów oraz członków Żywego Różańca naszej archidiecezji. Spotkania te będą miały wyjątkowy charakter ze względu na odbywającą się w parafiach Archidiecezji Warszawskiej Peregrynację Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

 

XV Warszawski Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia"

images7 września - 26 października 2014 r.
Festiwal odbywa się corocznie w kolejne niedziele września i października w różnych kościołach znajdujących się na terenie warszawskiej
Dzielnicy Śródmieście wyposażonych w koncertowe organy. Festiwal zaliczany jest do najpoważniejszych i najbardziej interesujących polskich festiwali organowych.

 

Papieski Wydział Teologiczny zaprasza na studia magisterskie z zakresu teologii

imagesPapieski Wydział Teologiczny to uczelnia kościelna na prawach Państwowych.

Studia odbywają się w każdą sobotę lub trybie zjazdowym: 3 zjazdy w ciągu roku, w połączeniu z e-learningiem (kształceniem na odległość).

 

 

 

Komunikat Rady ds. Rodziny w sprawie "INTERNETOWYCH KURSÓW PRZEDMAŁŻEŃSKICH"

 Publikujemy komunikat Rady ds. Rodziny KEP dotyczący tzw. internetowych kursów przedmałżeńskich.

 

ZMIANY PERSONALNE DUCHOWIEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

mapaKsięża proboszczowie, którzy w 2014 r. odchodzą na emeryturę
Nominacje na urząd proboszcza
Zmiany ogólnodiecezjalne
Neoprezbiterzy 2014
Pozostali księża

 

List pasterski Arcybiskupa Warszawskiego z okazji rozpoczęcia peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Dziś,herb w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, rozpoczyna się w naszej archidiecezji peregrynacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia. Wczoraj kapłani archidiecezji spotkali się w archikatedrze przed obrazem Matki Bożej na modlitwie o obfite owoce peregrynacji. Modlili się też o świętość kapłańskiego życia oraz o powołania kapłańskie i zakonne. Peregrynacja potrwa do 7 czerwca 2015 roku.

 

I Komunia Święta dzieci rozpoczynających naukę szkolną w wieku 6 lat

KomuniaW związku z pytaniami dotyczącymi przyjmowania pierwszej Komunii Świętej przez dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży informuje, że:

 

Spotkania, wykłady, rekolekcje, wystawy

http://jerusalem.cef.fr/pl/monastyczne/warszawa

Konwersatorium Kościół świętych i grzeszników
Lectio divina - modlitewne czytanie Pisma Świętego
Duszpasterstwo Akademickie
Rekolekcje "Różaniec drogą w wierze..."
Spotkania dla małżeństw

 

"O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek"

Konferencja Episkopatu Polski

Życie ludzkie ma zawsze taką samą wartość

Dziecko poczęte powinno być traktowane jako ktoś, a nie coś, ma jak każdy inny człowiek swoje prawa. Najnowsza genetyka bardzo jasno potwierdza - istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli informację genetyczną. Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się cudowny bieg każdego życia człowieka. Potrzebny jest tylko czas na właściwe uporządkowanie i przygotowanie do działania.

 

Wspólna liturgia ze wspólnotami zakonnymi

kościół sióstr sakaramentekKościół Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich pw. Matki Bożej Jerozolimskiej

Klasztor sióstr benedyktynek - sakramentek

Parafia Matki Bożej Królowej Polski 

 

Zasady postępowania w sprawie renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych

oraz budowy i modernizacji obiektów sakralnych i kościelnych

Kard. Kazimierz Nycz, fot. W. Łączyński
Wybrane czynności posługi pasterskiej