Archidiecezja Warszawska
Punkt Informacyjny
Centrum Opatrzności Bożej
Centrum JP2

Wykłady ks. prof. dr hab. Waldemara Chrostowskiego (MP3)

W Centralnej Bibliotece Rolniczej, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66,
odbyły się biblijne wykłady otwarte pt. Ewangelia Jezusa Chrystusa,
prowadzone przez ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego.

"Jak powstawała Ewangelia Jezusa Chrystusa" Otwórz (MP3, 65 min. 42 s, 15,0 MB) ›››

"Czytamy Ewangelię wg św. Marka" Otwórz (MP3, 65 min. 54 s, 15,0 MB) ›››

"Czytamy Ewangelię wg św. Mateusza" Otwórz (MP3, 72 min. 21 s, 16,5 MB) ›››

"Czytamy Ewangelię wg św. Łukasza" Otwórz (MP3, 76 min. 25 s, 17,4 MB) ›››

"Czytamy Ewangelię wg św. Jana" Otwórz (MP3, 78 min. 58 s, 18,0 MB) ›››


29.11.2008 Spotkanie rejonowe dla księży w Lewiczynie i Niepokalanowie Otwórz (MP3, 46 min. 00 s, 10,5MB) ›››

24.01.2009 Sesja naukowa "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4,13). "Św. Paweł: życie i dzieło" Otwórz (MP3, 38 min. 55 s, 8,9MB) ›››

27.01.2009 "Słyszeliście o moim dawnym postępowaniu" (Gal 1,13) Otwórz (MP3, 59 min. 59 s, 13,7MB) ›››

17.02.2009 "Zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa" (Flp 3,12) Otwórz (MP3, 55 min. 29 s, 12,7MB) ›››

03.03.2009 "Idź, bo Ja cię poślę daleko, do pogan" (Dz 22,21) Otwórz (MP3, 1 g. 07 min. 35 s, 15,4MB) ›››

17.03.2009 "Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan" (1Kor 1,23) Otwórz (MP3, 1 g. 23 min. 26 s, 19,0MB) ›››

31.03.2009 "I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana" (Rz 14,8) Otwórz (MP3, 1 g. 16 min. 15 s, 17,4MB) ›››


W Roku Świętego Pawła, pod patronatem Arcybiskupa Kazimierza Nycza w Centralnej Bibliotece Rolniczej, ul. Krakowskie Przedmieście 66 (obok kościoła akademickiego św. Anny), organizowane były wykłady otwarte

Na drogach świętego Pawła

które poprowadził ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski.

27 stycznia (wtorek) 2009 r. godz. 18.00 - "Słyszeliście o moim dawnym postępowaniu" (Gal 1,13) Otwórz (MP3, 13,7MB) ›››

17 lutego (wtorek) godz. 18.00 - "Zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa" (Flp 3,12) Otwórz (MP3, 12,7MB) ›››

3 marca (wtorek) godz. 18.00 - "Idź, bo Ja cię poślę daleko, do pogan" (Dz 22,21) Otwórz (MP3, 15,4MB) ›››

17 marca (wtorek) godz. 18.00 - "Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan" (1Kor 1,23) Otwórz (MP3, 19,0MB) ›››

31 marca (wtorek) godz. 18.00 - "I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana" (Rz 14,8) Otwórz (MP3, 17,4MB) ›››

fot. ks. T. Bożełko

fot. ks. T. Bożełko


Sesja naukowa "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4,13). Św. Paweł: życie i dzieło

Otwórz (MP3, 8,9MB) ›››

Ponad 100 osób wzięło udział w sesji naukowej "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" (Flp 4,13). Św. Paweł: życie i dzieło, która odbyła się w sobotę, 24 stycznia 2009 roku, w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Sesję otworzył Arcybiskup Kazimierz Nycz, zwracając uwagę na to, że spotkanie wypada w przeddzień święta Nawrócenia Apostoła Narodów. Konferencje dotyczące życia św. Pawła, jego misji i dzieła wygłosili: Chronologia życia św. Pawła - Ks. dr hab. Dariusz Kotecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Św. Paweł w nauczaniu Benedykta XVI - Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz Ikonografia Św. Pawła - Ks. dr hab. Michał Janocha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Po konferencjach Prelegenci odpowiadali na liczne pytania stawiane przez uczestników spotkania. Sesja w sposób wielowymiarowy ukazała zarówno sylwetkę św. Pawła Apostoła, jego nauczanie i rolę jaką odegrał w historii Kościoła.

Kard. Kazimierz Nycz, fot. W. Łączyński
Wybrane czynności posługi pasterskiej