Archidiecezja Warszawska
Punkt Informacyjny
Centrum Opatrzności Bożej
Centrum JP2

Rektoraty

kościół św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła 

 

 

 
Kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54, tel. przy furcie 22 55 66 100
http://www.wmsd.waw.pl/kosciol-seminaryjny
Rektor: Ks. dr Wojciech Bartkowicz(1963; 1993; 2010), tel. 022 55 66 110
Wikariusz rektorski: ks. prałat Wiesław Kądziela (1943; 1972; 1987) tel. 022 55 66 155

Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski
00-238 Warszawa, ul. Długa 13/15


Kościół akademicki św. Anny
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 68 tel. kanc. 
22 826 89 91; fax 022 826 99 77 http:// www.swanna.waw.pl
 Rektor: ks. Jacek Siekierski (1967; 1994; 2008) tel./fax 22 826 99 77


Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - w "Res Sacra Miser"
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
Rektor: Ksiądz kanonik Jacek Siekierski, tel. 22 826 99 77, 22 826 89 91,
e-mail: jacek.siekierski@swanna.waw.pl

Kościół rektorski środowisk twórczych
św. Alberta Chmielowskiego i Św. Andrzeja Apostoła
00-077 Warszawa, pi. Teatralny 18, tel. kanc. 22 829 00 16
www.dst.waw.pl
e-mail: poczta@dst.waw.pl
Rektor: ks.
kanonik Grzegorz Michalczyk
tel. 22 829 00 15, 600 377 477, g.michalczyk@onet.pl

Kościół rektorski pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w "Res Sacra Miser"
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62, tel. 
22 828 18 15
Rektor: Ksiądz Jacek Siekierski (1967; 1994; 2011)


Kościół ojców jezuitów pw. Matki Bożej Łaskawej
00-288 Warszawa, ul. Świętojańska 10
tel.
22 831 16 75, fax 022 831 02 91
http://www.laskawa.pl/
Rektor:
Ojciec Lesław Ptak SI, tel. 22 530 62 70
e-mail: jezuici.wa@neostrada.pl


Kościół ojców kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego
http://www.kapucyni.warszawa.pl/
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 13 (klasztor: 00-245 Warszawa, ul. Kapucyńska 4)
tel.
22 831 31 09; fax 022 635 74 94
Prowincjał:
Prowincjał: Ojciec Andrzej Kiejza OFMCap
Rektor: o. Bogdan Augustyniak OFMCap.

Kościół sióstr franciszkanek służebnic Krzyża pw. św. Marcina
00-265 Warszawa, ul. Piwna 9/11
tel.
 22 831 02 21; 22 831 02 22
Rektor: ks. prałat dr Andrzej Gałka (1948; 1973; 1994)
tel. 
22 831 27 34
Rezydent: Ksiądz Piotr Andrzej Markiewicz (sr) (1973; 2006; 2012)
tel. 22 635 89 32

Kościół sióstr wizytek pw. św. Józefa
Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi
00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 34, tel. kanc. 022 692 42 25
Rektor: ks. prałat Aleksander Seniuk (1950; 1974; 2004), tel. 022 826 77 26

Kościół ojców dominikanów pw. św. Jacka
00-227 Warszawa, ul. Freta 10 tel. 022 635 47 00, fax 022 831 36 94
http://www.freta.dominikanie.pl
Przeor: o. Michał Adamski OP

Kościół ojców franciszkanów pw. św. Franciszka Serafickiego
00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 1 tel. 022 831 20 31
http://www.warszawa.franciszkanie.pl/
Rektor i Gwardian: Ojciec Marek Sykuła OFMConv

Kościół redemptorystów pw. św. Benona
00-230 Warszawa, ul. Piesza 1
Tel. 022 578 70 10
http://www.swbenon.redemptorysci.eu
e-mail: benon@cssr.pl
Rektor: o. Grzegorz Ruszaj CSsR

Kościół sióstr benedyktynek-sakramentek pw. św. Kazimierza Królewicza
http:// www.sakramentki.opoka.org.pl
00-229 Warszawa, Rynek Nowego Miasta 2, tel. 22 831 49 62
Rektor: ks. prałat dr Andrzej Tulej (1966; 1996; 2008)
tel. 22 831 19 81

Kościół ojców paulinów pw. Świętego Ducha
00-263 Warszawa, ul. Długa 3
tel. 022 831 45 75, fax 022 635 62 52
Przeor: o. Albert Krzysztof Oksiędzki OSPPE
ojciec duchowny dekanatu staromiejskiego

Kościół rektorski pw. św. Grzegorza Wielkiego
01-258 Warszawa, ul. Wolska 180/182
tel. Zarządu Cmentarza 022 836 83 47
Rektor: ks. kanonik Henryk Rogala (1953; 1980; 2007),
tel. 022 836 82 58
Pomoc duszpasterska: ks. Zbigniew Ziółkowski (1943; 1970; 2001),
zam.: 01-136 Warszawa, ul. Sokołowska 4, tel. 022 862 63 03


Kościół pw. Matki Bożej Jerozolimskiej
00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 14
tel. 0-22 627 22 37
http://jerusalem.cef.fr/pl/ 

Kościół bonifratrów św. Jana Bożego
i św. Andrzeja Apostoła na Nowym Mieście

http://www.bonifratrzy.pl/warszawa
00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 12
tel. 22 831 41 40
Rektor: Ojciec Bruno - Marek Neumann OH (1964; 1995; 2014)
tel. 22 635 77 17


Kard. Kazimierz Nycz, fot. W. Łączyński
Wybrane czynności posługi pasterskiej