Archidiecezja Warszawska
Punkt Informacyjny
Centrum Opatrzności Bożej
Centrum JP2

Mogielnica. Św. FLORIANA M


05-640 Mogielnica, pl. Poświętne 12
dek. mogielnicki, m. i gm. Mogielnica, pow. Grójec
e-mail: poczta@parafiamogielnica.pl
Kancelaria czynna: codziennie 8.00-9.00, 17.00-18.00

Proboszcz:
Ksiądz prałat Henryk Trzaskowski (1947; 1974; 1998), dziekan dekanatu mogielnickiego, tel. 48 663 50 64

Wikariusz:
Ksiądz Marek Kołodziejski (1972; 1999; 2012)

Rezydent:
Ksiądz kanonik dr Marian Walenciej (1937; 1962; 2004),
tel. 48 663 50 64

 

Kard. Kazimierz Nycz, fot. W. Łączyński
Wybrane czynności posługi pasterskiej