Archidiecezja Warszawska
Punkt Informacyjny
Centrum Opatrzności Bożej
Centrum JP2

Dzieciątka Jezus na Żoliborzu

http://www.dzieciatko-jezus.pl/

01-548 Warszawa, ul. Czarnieckiego 15
dek. żoliborski, dz. Żoliborz, pow. Warszawa
tel. 22 839 21 68 (kancelaria)
e-mail: parafia@dzieciatko-jezus.pl  
Kancelaria czynna: pon. - sob. 9.00-11.00, 16.00-18.00

Proboszcz:
Ksiądz kanonik Paweł Piotrowski (1955; 1980; 2004), tel. 22 839 21 68

Wikariusze:
Ksiądz Wojciech Wróblewski (1976; 2004; 2012), tel. 22 839 10 89
Ksiądz Jerzy Zychla (1965; 1993; 2004), tel. 22 839 21 46

Rezydenci:
Ksiądz prałat Jan Zygmunt Szymborski (1922; 1950; 1985),
zam. 01-549 Warszawa, ul. Mierosławskiego 6, tel. 22 839 66 34
Ksiądz Józef Stachera (1945; 1992; 2014)

 

Kard. Kazimierz Nycz, fot. W. Łączyński
Wybrane czynności posługi pasterskiej