Archidiecezja Warszawska
Punkt Informacyjny
Centrum Opatrzności Bożej
Centrum JP2

Św. Augustyna na Muranowie

http://www.swaugustyn.pl/

01-019 Warszawa, ul. Nowolipki 18
dek. wolski, dz. Wola, pow. Warszawa
tel. 22 838 30 95 (kancelaria)
e-mail: parafia@swaugustyn.pl  
Kancelaria czynna: wt. - pt. 9.00-10.00, 16.00-17.45

Proboszcz:
Ksiądz prałat Walenty Królak (1949; 1973; 1992), ojciec
duchowny dekanatu wolskiego oraz w Archidiecezjalnym
Seminarium Misyjnym "Redemptoris Mater", tel. 22 388 32 53,
fax 22 636 69 55

Wikariusze:
Ksiądz Adam Gorlewski (1984; 2014; 2014)
Ksiądz Mateusz Jóźwik (1990; 2014; 2014)
Ksiądz Genadij Kozlov (1972; 2000; 2012), tel. 22 388 34 33
Ksiądz Sebastian Wawrzyński (1980; 2012; 2012)

Rezydent:
Ksiądz Moisés Marin Pérez (1983; 2011; 2011), notariusz i audytor Sądu Metropolitalnego Warszawskiego
tel. 22 388 32 56, e-mail: ks.moises@swaugustyn.pl  

 

tel. 22 388 32 55

Kard. Kazimierz Nycz, fot. W. Łączyński
Wybrane czynności posługi pasterskiej