Archidiecezja Warszawska
Punkt Informacyjny
Centrum Opatrzności Bożej
Centrum JP2

Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski

herb kardynała Kazimierza NyczaDom Arcybiskupów Warszawskich
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19
tel.: 22 53 17 100 (centrala)
e-mail: sekretariat-abp@mkw.pl

Furtianie:
br. Tomasz Grzywanowski CFCI
br. Tomasz Jasiczek CFCI

Kapelan i sekretarz:
Ks. mgr lic. Matteo Campagnaro (1982, 2010, 2012)
tel.: 22 53 17 100 (centrala)
tel. 22 53 17 105, 795 582 931
fax 22 635 87 45
e-mail: matteo@mkw.pl   sekretariat@mkw.pl

Rzecznik Arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej
dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Informacji (ACI)
Ks. Przemysław Śliwiński (1978; 2004; 2013)
tel.: 22 53 17 273, 694 783 031
e-mail: ks.przemyslaw.sliwinski@gmail.com 


Słowo z okazji beatyfikacji papieża Pawła VI i 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Homilia Kardynała Kazimierza Nycza wygłoszona podczas procesji Bożego Ciała 2014 

List pasterski Arcybiskupa Warszawskiego z okazji rozpoczęcia peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 

Słowo Arcybiskupa Warszawskiego na Święto Dziękczynienia 

Zaproszenie na VII Święto Dziękczynienia

List Metropolity Warszawskiego na Wielki Post 2014 

List Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego do kapłanów Archidiecezji Warszawskiej 

Zakończenie Roku Wiary

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego na IV Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego (22.09.2013)

Słowo Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza na VI Święto Dziękczynienia

List Metropolity Warszawskiego na Wielki Post 2013

List pasterski Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego na rozpoczęcie Roku Wiary 


 

Kard. Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia. W roku 1967 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Juliana Groblickiego 20 maja 1973 r. w Kaniowie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Elżbiety w Jaworznie-Szczakowej, a następnie w parafii pw. św. Małgorzaty w Raciborowicach. W 1976 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Rok później został skierowany na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1981 r. uwieńczył studia katechetyczne rozprawą doktorską "Realizacja odnowy katechetycznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji krakowskiej" napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. M. Majewskiego.

Po zakończeniu studiów podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie i pomagał w duszpasterstwie w skawińskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego. (W 1999 r. władze Skawiny nadały biskupowi Nyczowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skawina). Przez sześć kolejnych lat wykładał też katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego. Funkcję tę sprawował zaledwie rok, gdyż 16 kwietnia 1988 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i biskupem tytularnym Villa Regis. W chwili nominacji miał on zaledwie 38 lat. Jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął słowa Ex hominibus, pro hominibus (Z ludu i dla ludu). Konsekracji na Wawelu przewodniczył 4 czerwca 1988 r. kard. Franciszek Macharski, współkonsekratorami byli abp Jerzy Ablewicz i abp Stanisław Nowak. W latach 1988-2004 bp Nycz pełnił urząd wikariusza generalnego archidiecezji krakowskiej. Organizował trzy ostatnie pobyty Jana Pawła II w Krakowie podczas pielgrzymek Ojca Świętego, dzięki czemu dał się poznać jako dobry organizator.

Od 26 listopada 1999 r. bp Nycz jest przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest poszukiwanie sposobów wykorzystania możliwości, jakie stwarza szkoła dla działalności katechetycznej oraz poszukiwanie form katechezy parafialnej. Jako przewodniczący Komisji Wychowania Episkopatu Polski w centrum swojej działalności postawił zadanie dostosowania polskiej katechezy do posoborowych dokumentów katechetycznych Kościoła, zwłaszcza "Katechizmu Kościoła Katolickiego" i "Dyrektorium ogólnego o katechizacji", a także skorelowanie nauczania religii w szkole z wymaganiami reformowanej szkoły. Pod jego kierunkiem zostały opracowanie i zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 20 czerwca 2001 r.: "Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce", "Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce" i "Program nauczania religii".

9 czerwca 2004 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim. Wprowadził przy parafiach katechezę pozaszkolną w małych grupach w ramach przygotowania młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wspólnotom parafialnym polecił także troskę o kontakt z młodzieżą studiującą. Znany jest z otwartości zarówno na duchownych, jak i świeckich. Chętnie podejmuje też dialog ze światem mediów.

Od grudnia 2004 r. jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. W Episkopacie pełni także funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Środków Społecznego Przekazu i Zespołu ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla.

3.03.2007 papież Benedykt XVI mianował biskupa Kazimierza Nycza arcybiskupem metropolitą warszawskim (ogłoszenie nominacji 25.03.2007). Formalnego objęcia rządów w archidiecezji warszawskiej i ingresu do bazyliki archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie Arcybiskup dokonał w Niedzielę Palmową 1.04.2007. Paliusz arcybiskupi otrzymał z rąk Ojca Świętego 29.06.2007.
W tym samym roku został mianowany ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Polsce nie mających własnego biskupa.

Biret kardynalski Kazimierz kard. Nycz odebrał z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI 20 listopada 2010 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie razem z 24. duchownymi. Nominacje kardynalskie Benedykt XVI ogłosił na zakończenie audiencji generalnej w środę, 20 października 2010 r.

Dwa dni przed beatyfikacją Jana Pawła II kard. Kazimierz Nycz objął w Rzymie swój kościół tytularny. Bazylikę św. Sylwestra i Marcina ai Monti niedaleko Koloseum przydzielił mu papież Benedykt XVI mianując go w listopadzie 2010 r kardynałem. Kard. Nycz 29 kwietnia w tej świątyni odprawił Mszę Świętą, która była duchowym przygotowaniem do beatyfikacji dla Polaków w Wiecznym Mieście.

 Biret kardynalski Kazimierz kard. Nycz odebrał z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI 20 listopada 2010 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie razem z 24. duchownymi.

fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński

fot. W. Łączyński  fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński 

               fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński 


29.04.2011. Uroczyste objęcie przez Jego Eminencję Kazimierza Kardynała Nycza kościoła tytularnego w Rzymie

fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński

fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński  

fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński fot. W. Łączyński

Dwa dni przed beatyfikacją Jana Pawła II kard. Kazimierz Nycz objął w Rzymie swój kościół tytularny. Bazylikę św. Sylwestra i Marcina ai Monti niedaleko Koloseum przydzielił mu papież Benedykt XVI mianując go w listopadzie ub.r. kardynałem. Kard. Nycz chce, aby Msza, którą odprawił 29 kwietnia w tej świątyni, była duchowym przygotowaniem do beatyfikacji dla Polaków, którzy już w piątek po południu będą w Wiecznym Mieście.

- Kiedyś kardynałowie, którzy stanowili kolegium wybierające papieża, w całości wywodzili się z kleru rzymskiego dlatego teraz przydzielanie przez papieża kardynałom rzymskich bazylik symbolizuje ich włączenie do tego kleru - wyjaśnia kard. Nycz.

Uroczystość zaplanowana na piątek 29 kwietnia o godz. 18 nazywana jest objęciem kościoła tytularnego. Kard. Nycz powiedział KAI, że choć to będzie jego ingres do tej świątyni, to nie chce eksponować swojej osoby, ale chciałby zgromadzić na modlitwie Polaków, którzy już będą w tym czasie w Rzymie. - Traktuję to jako duchowe przygotowanie do beatyfikacji - podkreślił.

Bazylika pw. św. Sylwestra i Marcina ai Monti mieści się przy Via del Monte Oppio 28, niedaleko Koloseum.

Wśród kardynałów, dla których świątynia ta była niegdyś kościołem tytularnym, jest dwóch świętych: Karol Boromeusz i Józef Maria Tomasi di Lampedusa, jeden błogosławiony - Ildefons Schuster i trzech późniejszych papieży: Benedetto Caetani (Bonifacy VIII), Achille Ratti (Pius XI) i Giovanni Battista Montini (Paweł VI).

Jest to jeden z pierwszych kościołów parafialnych, zbudowanych w Rzymie. Wzniesiono go ku czci wszystkich męczenników na polecenie papieża św. Sylwestra I (314-335) w miejscu, w którym chrześcijanie zbierali się na modlitwie już pod koniec II w.

Obecne wezwanie bazylika otrzymała w IX w. Wielokrotnie przebudowywana, szczególnie w okresie wczesnego średniowiecza, uzyskała swój dzisiejszy kształt w XVII w. Do dziś na zewnętrznej ścianie bocznej wzdłuż Via Equizia widać na dole pozostałości starożytnej rzymskiej świątyni, później mur wczesnoromańskiego kościoła, a nad nim konstrukcję siedemnastowieczną.

Pod ołtarzem głównym znajdują się relikwie świętych: Artemiusza, Pauliny i Syzyniusza, przeniesione tu z katakumb św. Pryscylli. W świątyni spoczywa też bł. Angelo Paoli (1642-1720), karmelita, zwany "ojcem ubogich", beatyfikowany w 2010 r.

W kościele znajduje się także fresk Filippa Galiardiego, ukazujące wnętrze dawnej bazyliki św. Piotra, przed przebudową dokonaną w XVI w. przez Michała Anioła. Jest to jedyne zachowane ikonograficzne przedstawienie tego już nieistniejącego obiektu.

W podziemiach można zobaczyć pozostałości domu Ekwicjusza, w którym w czasie rzymskich prześladowań chrześcijan znajdował się kościół domowy. Jest tam również mozaika z VI w. z wizerunkiem św. Sylwestra I.

W bazylice św. Sylwestra i Marcina od 1299 r. pracują karmelici.

.

Uroczysty ingres oraz Msza święta dziękczynna za wyniesienie Metropolity Warszawskiegodo godności kardynalskiej

fot. W. Łączyński25 grudnia 2010 roku o godz. 11.00 w archikatedrze warszawskiej na Starym Mieście miał miejsce uroczysty ingres oraz Msza święta dziękczynna za wyniesienie Metropolity Warszawskiego abp. Kazimierza Nycza do godności kardynalskiej.

Biret kardynalski Kazimierz kard. Nycz odebrał z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI 20 listopada 2010 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie razem z 24. duchownymi.

Nominacje kardynalskie Benedykt XVI ogłosił na zakończenie audiencji generalnej w środę, 20 października br.

Kolegium kardynałów ma za zadanie wspomaganie papieża i zbiera się na zwoływanych przez niego konsystorzach. Kardynałowie, którzy nie ukończyli 80. roku życia mają prawo głosu w konklawe, które wybiera nowego papieża.

Obecnie członkami Kolegium Kardynalskiego jest dziesięciu Polaków, w tym należący: kard. Franciszek Macharski (od 30 czerwca 1979 r.), kard. Józef Glemp (od 2 lutego 1983 r.), kard. Henryk Gulbinowicz (od 25 maja 1985 r.), kard. Stanisław Nagy (od 21 października 2003 r.) i kard. Stanisław Dziwisz (od 24 marca 2006 r.). Pozostali są członkami Kurii Rzymskiej: kard. Andrzej Maria Deskur (od 25 maja 1985 r.), kard. Zenon Grocholewski(od 21 lutego 2001) i kard. Stanisław Ryłko (24 listopada 2007 r.) oraz Kościołów lokalnych: kard. Kazimierz Świątek na Białorusi (od 26 listopada 1994 r.) i kard. Marian Jaworski na Ukrainie (od 21 lutego 2001 r.),

Abp Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia. W roku 1967 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Juliana Groblickiego 20 maja 1973 r. w Kaniowie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz. W 1976 r. uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Rok później został skierowany na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu doktoratu w 1981 r. podjął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie i pomagał w duszpasterstwie w skawińskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego, wykładał też katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego. Funkcję tę sprawował zaledwie rok, gdyż 16 kwietnia 1988 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i biskupem tytularnym Villa Regis. Jako dewizę biskupiego posługiwania przyjął słowa Ex hominibus, pro hominibus (Z ludu i dla ludu). 9 czerwca 2004 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem diecezjalnym koszalińsko-kołobrzeskim. Papież Benedykt XVI mianował go 3 marca 2007 r. arcybiskupem metropolitą warszawskim. W Episkopacie przez 10 lat abp Nycz pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego. Od grudnia 2004 r. jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Pełni też funkcję przewodniczącego Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Kard. Kazimierz Nycz, fot. W. Łączyński
Wybrane czynności posługi pasterskiej